NewsStartups

Tiến trình mua hàng và cách để điều chỉnh chiến lược marketing cho phù hợp

12:38, 9/9/2019 Mục tiêu cuối cùng của marketing là tiếp cận đúng đối tượng, kết nối với họ vào đúng thời điểm và cuối cùng chuyển đổi họ thành khách hàng của bạn. Do đó, các marketer đang đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào việc tìm kiếm các điểm chạm (touchpoints) lý tưởng để đưa ra thông…
Read more