NewsTech

Ba bước để xác định khách hàng mục tiêu

Những thay đổitrong lĩnh vực marketingtrong những năm qua cùng với sự tiến bộ công nghệ đóng vai tròrất quan trọng trong việc thay đổi nhu cầu hành vi của người tiêu dùng, khiến marketing trở thành một trò chơi phức tạp hơn rất nhiều. Với sự cạnh tranh đến từ tất cả mọi nơi trên thế giới &#8211…
Read more